top of page
Karbonhøsting

Gjennom karbonhøsting kan – og bør – eksisterende avløpsrenseanlegg konverteres til netto energiproduserende ressursgjenvinningsanlegg.

Avansert finpartikkelfiltrering

Løsningen til renasys fjerner 99 % av partiklene over 5 mikrometer i avløpsvann, uavhengig av bransje, omfang eller avløpsammensetning.

Løsningen i detaljer

Filtreringssystem

renasys-illustrations-2023-03-13-01.png
renasys-machine-system-03.png
renasys-machine-system-14.png
renasys-machine-system-06.png

Flow-kapasitet 2 l/s til 500 l/s per enhet

Differansetrykkstyring

Optimal filterrensing

Vedlikeholdsvennlig

Filterduk

3D-vevet

Filtrering fra 40μm til 5μm

Optimale partikkelegenskaper

Korrosjons- og varmebestandig

Lengre filterlevetid

Kontroll og styring
renasys-illustrations-2023-03-13-02.png

Autonom drift

renasys-symbols-2023-03-10-02.png

On-site og sentralisert styring

renasys-symbols-2023-03-10-10.png

​​Strømlinjeformet rapportering

renasys-symbols-2023-03-10-13.png

Big Data Analytics

Fornybare ressurser
renasys-illustrations-2023-03-13-03.png
renasys-symbols-2023-03-10-27.png
renasys-symbols-2023-03-10-19.png
renasys-symbols-2023-03-10-16.png
renasys-symbols-2023-03-10-31.png

Strøm

Oppvarming

Kjøling

Gjødsel og jordforbedring

Implementering

renasys tilbyr ulike alternativer for anlegg som ønsker å oppgradere, utvide eller erstatte eksisterende systeminstallasjoner innen avløpsvann og landbasert akvakultur.

Case-studie

I løpet av de siste to årene har renasys gjennomført kommersielle tester ved Førde renseanlegg. Resultatene har vært imponerende.

bottom of page