top of page
AdobeStock_210495885.jpeg
Globale muligheter

80 %

av verdens avløpsvann dumpes i stor grad ubehandlet i miljøet.

1,5 milliarder

tonn CO₂e/år (GWP₂₀) utslipp fra vanninfrastruktur og ubehandlet kloakk.

4,5 milliarder

mennesker lever med utsatt helserisiko grunnet manglende tilgang til trygge sanitærforhold.

8,2 billioner

dollar i investeringer er nødvendig i vannressursinfrastruktur frem til 2030.

*Kilde: OECD

800 terawattimer

økt avløpsbehandling og høyere standarder for vannkvalitet driver opp energibehovet og belaster begge sider av energi-vann-neksusen.

*Kilde: IEA & IWA

Avløpsvann og muligheter

Avløpsrenseanlegg over hele verden står overfor betydelig press for å oppgradere sine anlegg på grunn av befolkningsvekst, industriutvidelse og strengere reguleringer. Dette skaper en rekke muligheter for bransjen.

renasys-symbols-opportunities-01.png

Miljøkrav

renasys-symbols-opportunities-04.png

Fotavtrykk

renasys-symbols-opportunities-02.png

Kostnader

renasys-symbols-opportunities-05.png

Energiforbruk

renasys-symbols-opportunities-03.png

Tid

renasys-symbols-opportunities-06.png

Slam

Lokale muligheter

+ 1900

renseanlegg krever oppgraderinger eller utvidelser de neste 20 årene

*Kilde: Norsk Vann

+ 55 %

av renseanleggene lever ikke opp til dagens nasjonale rensekrav

*Kilde: Norsk Vann

186 milliarder

kroner i vann- og avløpsinvesteringer blir nødvendig frem til 2040

*Kilde: Norsk Vann

bottom of page