top of page
DSCF1494.JPG
Implementering

renasys tilbyr forskjellige alternativer for anlegg som ønsker å oppgradere, utvide eller erstatte eksisterende systeminstallasjoner innen avløpsvann og landbasert akvakultur. Basert på våre prosjekter, er følgende alternativer muligheter for anlegg med en kapasitet på 10 000-150 000 PE:

Konteinerbasert-løsning (40 fots konteiner)

Kompakt oppgradering/utvidelse, innvendig (9 m2)

Fullskala oppgradering/utvidelse, utvendig (100 m2)

Fullskalaintegrering, innvendig (str. avhengig av anlegg)

Nytt fullskala ressursgjenvinningsanlegg (str. avhengig av tomt)

bottom of page