top of page
Avansert finpartikkelfiltrering

renasys' avanserte finpartikkelfiltrering er et toppmoderne mekanisk filtreringssystem som omdefinerer hva som er mulig innen hydrologisk fysikk. Vår patenterte 3D-filtrerduk i rustfritt stål tillater finfiltrering fra 40 mikrometer ned til 5 mikrometer. Sammenlignet med dagens bransjestandarder, hvor systemer opererer med partikkel-screening fra 350 mikrometer til 150 mikrometer, representerer dette en betydelig forbedring i filtreringspotensialet (4-70x)! Kombinert med vårt autonome kontrollsystem, kalibrerer renasys' avanserte finpartikkelfiltrering alle driftsparametere i sanntid, fra flow-rater, SS- og COD-belastning til up- og downstream-prosesser som pumper, bioreaktorer og slamavvanning.

 

Denne helhetlige tilnærmingen fjerner 99 % av avløpspartikler over 5 mikrometer, uavhengig av bransje, omfang eller avløpssammensetning. Vår patenterte løsning er modulær, kompakt, energieffektiv og skalerbar.

 

renasys-teknologien kan implementeres som frittstående systemer eller integreres i eksisterende prosesser. Ved å inkludere et seriekoblet renasys-finfiltreringssystem før bioreaktor-trinnet, fjernes mer av det partikulære organiske materialet før den biologiske behandlingen. Dette medfører en betydelig reduksjon av den organiske belastningen og muliggjør bruk av vesentlig mindre bioreaktorer samtidig som langt mindre energi blir nødvendig til lufting. Med ytterligere et seriekoblet renasys-system etter bioreaktoren kan behovet for store og kostbare kjemiske flokkulerings-/flotasjonsprosesser reduseres eller elimineres.

bottom of page