top of page
Bilde2.jpg
Karbonhøsting

Eksisterende avløpsrenseanlegg kan og bør konverteres til fremtidige netto energiproduserende ressursgjenvinningsanlegg, som effektivt leverer elektrisitet og varme til markedspriser. Ved å høste karbon tidlig i typiske avløpsbehandlingsprosesser gjennom forfiltrering, økes den potensielle netto energiproduksjonen betydelig. Det gjenværende karbonet fra energiproduksjonen kan deretter brukes som jordforbedring eller gjødsel, avhengig av systemoppsett og næringsinnhold.

 

For å oppnå "MISSION ZERO" må renasys kombineres med andre innovative teknologier. Slik kan bransjen ikke bare bli klimanøytral og 100 % energiuavhengig, men også produsere mer elektrisitet enn det den bruker til daglig drift.

 

Ifølge powerstep.eu har europeisk avløpsvann et karbonressurspotensial på 87 500 GWh per år. Det tilsvarer produksjonen til tolv store kraftverk eller 55 000 000 mennesker - 14% av Europas befolkning.

 

Transformasjonen fra konvensjonelle renseanlegg til energiproduserende ressursgjenvinning reduserer nasjonal avhengighet av fossile brensler og fører til betydelig reduksjon av CO₂e-utslipp. Dette spiller en viktig rolle i avkarboniseringen av vann- og avløpssektoren og støtter bredere mål for energipolitikk og klimatiltak.

bottom of page